Dao mèo 50cm Cán đồng

được làm từ nhíp oto 100%

sản phẩm làm hoàn toàn thủ công

lưỡi sắc bén

vỏ gỗ đẹp loại gỗ tốt

dao mèo 47cm

lưỡi 30cm

cán 17cm

độ dày 5ly 

làm từ nhíp

Sản phẩm khác

Địa chỉ