Dao Mèo 50cm

được làm từ nhíp oto 100%

sản phẩm làm hoàn toàn thủ công

lưỡi sắc bén

vỏ gỗ đẹp loại gỗ tốt

Sản phẩm khác

Địa chỉ