Dao mèo cán sừng trâu chốt tăng

Dao mèo cao cấp

Làm từ chốt xích tăng

Cán sừng trâu vỏ cẩm chỉ 

Chốt đồng khâu đồng lá chắn đồng tù chuôi đến vỏ

Lưỡi dao 20cm

Cán 15cm

Sống dao đay 5ly thuôn nhỏ đến đỉnh dao

Sản phẩm khác

Địa chỉ