Dao mèo cao cấp gỗ sư đen lưỡi 30cm cán 15cm

Dao mèo cán sừng trâu 

Nhíp ifa 

Lưỡi 20cm

Cán 13cm

Dày 5ly

Vỏ cẩm chỉ được hoàn thiện cao

Sản phẩm khác

Địa chỉ