Dao mèo cỡ nhỏ 27cm

Dao làm tù nhíp rìa oto

Lưỡi 15cm

Cán 12cm

Dày 3ly

Cán gỗ cẩm chỉ chốt đồng

Sản phẩm khác

Địa chỉ